O nas

Helios Lubin
Helios Łomża

Helios S.A. to największa sieć kin w Polsce pod względem liczby obiektów. Dysponuje obecnie 54 kinami mającymi łącznie 304 ekrany i ponad 55 tysięcy miejsc.

Spółka skupia swoją działalność głównie w miastach małej i średniej wielkości, ale jej kina są również obecne w największych aglomeracjach Polski, m.in. w Łodzi, Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu.

Helios S.A. jest częścią Grupy Agora S.A., jednej z największych spółek medialnych w Polsce, działającej w segmencie prasy (wydawca m.in. „Gazety Wyborczej” i czasopism), reklamy zewnętrznej (lider rynku - AMS), Internetu (grupa Gazeta.pl) oraz radia (9 stacji radiowych z portfolio Grupy Radiowej Agory i Eurozetu).

Kontakt do góry

Siedziba
Helios Spółka Akcyjna
ul. Sienkiewicza 82/84
90-318 Łódź

NIP: 725-14-82-632
Regon: 471544933

KRS: 0000005092, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy w pełni opłacony: 1.156.346,40 PLN

Sekretariat
telefon: +48 42 630 36 01, +48 42 630 36 02
e-mail: centrala@helios.pl

Inspektor Ochrony Danych
Piotr Topolski
e-mail: iodo@helios.pl

Biuro Prasowe do góry

Biuro prasowe Heliosa
ul. Sienkiewicza 82/84
90-318 Łódź
e-mail: press@helios.pl

Biuro prasowe Agory
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa
e-mail: press@agora.pl

Struktura organizacyjna do góry

Dyrektor Generalny – Tomasz Jagiełło
Dyrektor Zarządzający – Katarzyna Borkowska
Dyrektor Sprzedaży – Magdalena Gorzelniak
Dyrektor Finansowy – Grzegorz Komorowski

Dyrektor Biura Zarządu – Bogumiła Grabowicz

Dział Zarządzania Kinami
Dyrektor Operacyjny – Anna Jaszczyk
Dyrektor Regionalny – Andrzej Pacyga
Dyrektor Regionalny – Bernard Schlueter
Dyrektor Regionalny – Maciej Krawętkowski

Dział Digital Marketingu
Dyrektor Działu Digital Marketingu – Sylwia Fornalczyk

Dział Marketingu
Dyrektor Działu Marketingu – Maria Vachev (dłuższa nieobecność)
p.o. Dyrektora Działu Marketingu – Anna Koczarska

Dział Projektów Specjalnych
Dyrektor Działu Projektów Specjalnych – Robert Kaczor

Dział Nowych Przedsięwzięć
Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu Gastronomicznego – Tomasz Billik

Dział Gastronomii
Dyrektor Działu Gastronomii – Tomasz Haber
Z-ca Dyrektora Działu Gastronomii – Paweł Pasiecznik
Kierownik Regionalny ds. Gastronomii – Katarzyna Merta
Kierownik Regionalny ds. Gastronomii - Jarosław Poniewierski

Dział Filmbookingu
Dyrektor Działu Filmbookingu – Kinga Zaborowska
Z-ca Dyrektora Działu Filmbookingu – Adam Kowalski

Dział Techniczny
Dyrektor Działu Technicznego – Marcin Czubak
Kierownik Regionalny ds. Technicznych – Piotr Hadam
Kierownik Regionalny ds. Technicznych – Łukasz Kutkowski
Kierownik Regionalny ds. Technicznych – Paweł Szwarc
Kierownik ds. Wsparcia Technicznego – Paweł Trzęsicki

Dział Inwestycji
Dyrektor Działu Inwestycji – Paweł Karasiński

Dział Księgowy
Główny Księgowy – Dorota Maliszewska
Z-ca Głównego Księgowego – Angelika Świsłowska

Dział Dystrybucji
Dyrektor Działu Dystrybucji – Renata Różycka

Dział Administracji
Dyrektor Działu Administracji – Maciej Czachorowski

Dyrektor Działu IT – Krzysztof Han

Dyrektor Działu Kadr, Płac i HR – Beata Rosiecka

Zarząd do góry

 • Tomasz Jagiełło

  Tomasz Jagiełło
  Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

 • Katarzyna Borkowska

  Katarzyna Borkowska
  Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający

 • Magdalena Gorzelniak

  Magdalena Gorzelniak
  Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Sprzedaży

 • Grzegorz Komorowski

  Grzegorz Komorowski
  Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

Biuro Zarządu
Bogumiła Grabowicz – Dyrektor Biura Zarządu

Adres:
ul. Sienkiewicza 82/84
90-318 Łódź

Sekretariat
telefon: +48 42 630 36 01, +48 42 630 36 02