Akademia Filmowa

Edukacyjny program filmowy

Celem edukacyjnego cyklu Akademia Filmowa jest przygotowanie dzieci i młodzieży szkolnej do roli współczesnego odbiorcy kultury, ze szczególnym uwzględnieniem jej aspektów związanych ze sztuką audiowizualną. Cykl skierowany jest do szkół wszystkich szczebli [od przedszkola do matury].

PLAN SPOTKAŃ do góry

Akademia Filmowa to edukacyjny projekt skierowany do grup szkolnych wszystkich szczebli nauczania. Na cykl składa się 6 filmowych spotkań w roku szkolnym. W ramach spotkania odbywa się multimedialny wykład [15-25 min.] oraz projekcja filmu określonego programem. Każda z wyszczególnionych poniżej grup wiekowych ma swój odrębny program, dostosowany do wieku oraz percepcji odbiorców:

 • przedszkole i zerówka
 • szkoła podstawowa kl. 1-3
 • szkoła podstawowa kl. 4-6
 • szkoła podstawowa kl. 7-8
 • szkoła ponadpodstawowa

Spotkanie Akademii Filmowej składa się z:

 • multimedialnego wykładu [15-25 min.], który wprowadza młodego widza w zagadnienia sztuki filmowej
 • filmu [szczegóły poniżej w załącznikach] wyświetlanego po wykładzie

Jak przystąpić do udziału w Akademii Filmowej?

 • zapoznaj się z programem dla właściwej grupy wiekowej [załączniki poniżej] oraz regulaminem cyklu
 • pobierz formularz Deklaracja przystąpienia, wypełnij go i dostarcz do kina na jeden z wybranych sposobów:
 1. osobiście do biura kierownika kina
 2. faksem pod numer tel. 48 340-07-89
 3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres radom@helios.pl w temacie wpisując „zgłoszenie AF”

Serdecznie zapraszamy do udziału w 16. edycji edukacyjnego cyklu „Akademia Filmowa”. Szczegóły w Regulaminie Akademii Filmowej >>

CENNIK do góry

Film 2D
 • Bilet na seans Akademii Filmowej 15 zł

Opiekunowie grup są naszymi gośćmi i uczestniczą w zajęciach bezpłatnie.

Kontakt do góry

Zainteresowanych ofertą Akademii Filmowej prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów: 722 382 333 / 48 340 07 89 bądź na adresy mailowe: bozena.mancewicz@helios.pl / radom@helios.pl

PLIKI DO POBRANIA do góry